Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> INSTRUKTOR – RATOWNIK PARKU LINOWEGO – OFERTA PRACY! | Centrum Bajki w Pacanowie

INSTRUKTOR – RATOWNIK PARKU LINOWEGO – OFERTA PRACY!

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko

Instruktor – ratownik Parku linowego

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Zakres zadań/obowiązków na stanowisku:

 • obsługa sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie Parku Linowego
 • instruktaż klientów
 • nadzór nad przestrzeganiem zaleceń bezpieczeństwa
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu Parku Linowego
 • przeprowadzanie kontroli sprzętu oraz urządzeń znajdujących się na terenie parku
 • koordynacja i nadzór w przeprowadzaniu niezbędnych przeglądów, serwisów, napraw oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji
 • obsługa i konserwacja urządzeń technicznych w obiektach i na terenie instytucji
 • udział i zaangażowanie przy realizacji imprez i wydarzeń o charakterze edukacyjnym
  i kulturalnym organizowanych przez instytucję

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie
 • brak lęku wysokości
 • odpowiedzialność
 • dobra sprawność fizyczna, odporność na stres
 • kreatywność, otwartość, życzliwość
 • dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • referencje
 • posiadanie aktualnych badań wysokościowych powyżej 3 metrów
 • ukończenie kursu pierwszej pomocy

Wymagane dokumenty: 

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Miejsce pracy: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę od dnia 21.02.2024 r.

Wymagane  dokumenty aplikacyjne  należy złożyć w Europejskim Centrum Bajki w sekretariacie w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko: Instruktor – ratownik Parku linowego lub drogą mailową na adres: kadry@centrumbajki.pl

Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 7.02.2024 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz zobowiązani będą dostarczyć dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia i wymagane kwalifikacje, zgodnie z informacjami ujętymi w CV.

Klauzula zgody

Zostaw komentarz

szesnaście − 7 =

'