Warsztaty dramowe polegają na rozwijaniu kreatywności dzieci i młodzieży. Podczas zajęć uczestnicy zostają zaproszeni do szeregu aktywności. Muszą wykazać się fantazją i twórczym myśleniem. W trakcie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia dramowe (teatralne): rozmowa, wywiad, ćwiczenia pantomimiczne, improwizacja, i ćwiczenia głosowe, rysunek, rzeźba. Wykorzystywane metody oparte na swobodzie owocują wieloma pomysłami i satysfakcją uczestników. Ideą warsztatów jest rozgrzanie umysłów młodzieży, otwarcie na inne sposoby patrzenia na świat, kształtowanie wrażliwości oraz nauka panowania nad emocjami.

Wiek uczestników

Od 7 lat

Wartość edukacyjna

  • Rozwój umiejętności głosowych, ruchowych, autoprezentacji
  • Rozwój wyobraźni, kreatywności, wrażliwości, ekspresji
  • Wiedza o teatrze, sztuce prezentowania myśli
  • Kooperacja, integracja zespołu (klasy)

Cena: 25 zł/os.

Czas trwania warsztatu: 60 min.

Maksymalna liczba osób: 30

Zapoznaj się z ogólnymi informacjami dotyczącymi warsztatów!

'