Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie realizuje przedsięwzięcie grantowe pt. „Nie słyszę, nie rozumiem – Europejskie Centrum Bajki bez barier!”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej oferty Europejskiego Centrum Bajki dla osób ze szczególnymi potrzebami, głównie osób niedosłyszących, głuchych i niepełnosprawnych intelektualnie. Realizacja projektu polega na:

  • dostosowaniu strony internetowej
  • przygotowaniu i udostępnieniu mapy budynku
  • zakupie i montażu pętli indukcyjnych
  • tłumaczeniu na polski język migowy (PJM) oferty instytucji
  • szkoleniach kadry instytucji w zakresie obsługi gości z niepełnosprawnością.

Wartość grantu wynosi 232 299,00 PLN.

'