Kraina Soria Moria, czyli poszukiwanie zamku szczęścia

„Kraina Soria Moria”: interaktywna wystawa – opowieść oparta na fińskim systemie edukacji, nawiązuje do skandynawskich tradycji bajarskich, łącząc świat baśni, legend i podań krajów Północy (Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, Islandia, ew. Estonia) z najnowocześniejszą technologią ekspozycyjną. Zwiedzający „Sorię Morię” zostają zaproszeni do udziału w kilkustanowiskowej grze – historii o dramatycznej narracji (zawiązanie akcji, akcja, rozwiązanie akcji.) Jej zadaniem jest przedstawienie podstawowych elementów kultury nordyckiej i wzbudzenie zainteresowania tym kręgiem cywilizacyjnym.

Nazwa „Soria Moria” odnosi się do jednej z najpopularniejszych baśni norweskich opowiadającej o zamku, który jest przedstawiany jako kraina szczęścia, a jego poszukiwanie to częsty motyw innych bajkowych narracji Północy. Opowieść została zbudowana w taki sposób, aby na przykładzie kilku historii, zwrócić uwagę dzieci na najważniejsze znaki (np. surowy, zimowy krajobraz górski, powtarzających się bohaterów, historie), a tym samym przypisać je do tego obszaru kulturowego.

Gra umożliwi wspólną zabawę, ale ma też (a może przede wszystkim) nadać znaczenie pracy zespołowej i podnieść kompetencje społeczne jej uczestników, pokazując jak sprawnie funkcjonować w grupie, rozwiązać ewentualny konflikt, podjąć zbiorową decyzję, pójść na kompromis, wziąć współodpowiedzialność za losy zadania.

Przyjedźcie, weźcie udział, odkryjcie siłę i mądrość skandynawskich opowieści. Dajcie się ponieść grze, która, kto wie, dokąd Was zaprowadzi?

Wskazówki

Kraina Soria Moria jest przetłumaczona na PJM. Kod QR do tłumaczeń możesz pobrać w rezerwacji Europejskiego Centrum Bajki.

Podczas zwiedzania atrakcji możesz skorzystać z oprowadzania z systemem FM/pętlą indukcyjną. Poinformuj o tym rezerwację Europejskiego Centrum Bajki w chwili przybycia.

Kraina Soria Moria. Adaptacja niezagospodarowanych przestrzeni w ECB w Pacanowie na potrzeby wykonania wystawy stałej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

'