Warsztaty dramowe dla dorosłych czyli poznaj siebie.

Warsztaty dramowe to niekonwencjonalny sposób poznawania siebie, swoich możliwości, wrażliwości a także dodatkowej wiedzy i umiejętności. To rodzaj improwizacji scenicznej, umożliwiającej zdobywanie indywidualnych i zespołowych doświadczeń w prezentacji i rozwiązywaniu różnorodnych problemów, świadomą refleksję i podejmowanie decyzji.

Warsztaty dramowe będą sposobem poznawania świata za pomocą działania. Warsztat dramowy to metoda pedagogiczna, w której wchodzenie w określone role, improwizacje prowadzącego i uczestników pozwolą kreować rzeczywistość.

Drama opiera się na naturalnej skłonności człowieka do naśladownictwa i zabawy oraz umiejętności życia fikcją literacką. Ćwiczenia dramowe pozwolą na otwarcie się, sprzyjają zatem poznawaniu i rozwijaniu swoich możliwości i umiejętności, służą więc nadrzędnemu celowi dramy jakim jest rozwijanie człowieka i doskonalenie w nim pozytywnych zmian.

Dzięki ćwiczeniom dramowym można bezboleśnie zmienić złe nawyki w zachowaniu oraz uwrażliwić się na problemy otaczającego świata. Ćwiczenia wykorzystywane w trakcie warsztatu uczą więc: myślenia, rozwijania emocji, wyobraźni, fantazji elokwencji, swobody wyrażania myśli i uczuć ruchem i ciałem, współdziałania w grupie, ale równocześnie umiejętności izolacji i skupienia na jednej osobie.

W czasie warsztatu wykorzystamy następujące ćwiczenia dramowe: rozmowę, wywiad, ćwiczenia pantomimiczne, improwizację, ćwiczenia głosowe, ruch sceniczny według Rudolfa Labana, instalację i rzeźbę.

Wiek uczestników

Dla dorosłych

Wartość edukacyjna

  • Doskonalenie asertywności
  • Współdziałanie w grupie
  • Podzielność uwagi
  • Rozwój wyobraźni, kreatywności, wrażliwości, ekspresji

Cena: 25 zł/os.

Czas trwania warsztatu: 60 min.

Maksymalna liczba osób: 20

Zapoznaj się z ogólnymi informacjami dotyczącymi warsztatów!

'