Zajęcia polegają na zabawie z dziećmi w oparciu o różne bajki. To również czas, w którym dzieci rozwiązują zagadki związane z literaturą np. odgadują tytuły bajek, cytaty, imiona bohaterów przy użyciu różnych rekwizytów. Punktem kulminacyjnym warsztatów zwykle jest krótkie przedstawienie, w którym biorą udział dzieci. Następnie uczestnicy wraz z prowadzącym analizują bajkę, wskazując jednocześnie na morał i odniesienie do rzeczywistości. Pomagają również bohaterom rozwiązać ich problemy i wskazać inne rozwiązanie, niekoniecznie zgodne z “klasyczną” treścią bajki.

Wiek uczestników

Warsztaty przeznaczone dla dzieci od 7 lat .

Wartość edukacyjna

  • Rozwój kreatywności i wyobraźni
  • Ośmielanie w przełamywaniu stereotypów
  • Tworzenie scenariuszy zachowań mających swoje odzwierciedlenie w realnym życiu
  • Edukacja kulturalna

Cena: 25 zł/os.

Czas trwania warsztatu: 60 min.

Maksymalna liczba osób: 30

Zapoznaj się z ogólnymi informacjami dotyczącymi warsztatów!

'