A teraz folklor! Otwieramy okno na świętokrzyską kulturę (Program „Kultura dostępna”)

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie!”. Niniejszym Projektem łamiemy bariery, zwiększamy dostępność do kultury i ponownie odkrywamy świętokrzyski folklor. W ramach Projektu realizujemy cykl kreatywnych warsztatów oraz wyjazdy studyjne do miejsc ważnych dla kultury regionu. W działania włączamy przedstawicieli różnych grup społecznych i wiekowych, których integrujemy, a nade wszystko zwiększamy ich kompetencje kulturowe oraz zachęcamy do aktywnego tworzenia sztuki. Naszą małą ojczyzną jest region świętokrzyski, pełen bogactwa kulturowego, przyrodniczego, turystycznego i po jego przepastnych ścieżkach będziemy wędrować, aż przybliżymy i odkryjemy jego skarby naszym odbiorcom – dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom. A każdy z nich niech dalej kontynuuje odkrywanie kultury na swój własny sposób.

                         

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury państwowego funduszu celowego” 

'