Dyrektor

Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie:

Aleksandra Stachniak
: aleksandra.stachniak@centrumbajki.pl
:
ecb@centrumbajki.pl

Dział Organizacyjno-Administracyjny i Inwestycji - OAiI

Kierownik Organizacyjno-Administracyjny:

Agnieszka Kaczocha
: administracja@centrumbajki.pl

Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych:
Małgorzata Zaród
: sekretariat@centrumbajki.pl

Specjalista ds. kadr:
Agnieszka Młynarska
: kadry@centrumbajki.pl

Dział Rozwoju, Promocji i Kultury – RPiK

Kierownik Rozwoju, Promocji i Kultury:

Patrycja Stal
: patrycja.stal@centrumbajki.pl

Specjalista d/s wydarzeń kulturalnych:

Karolina Dudek
: wydarzenia@centrumbajki.pl

Specjalista d/s pozyskiwania funduszy:

Katarzyna Pluta
: projekty@centrumbajki.pl

Sylwia Stefańczyk
: sylwia.stefanczyk@centrumbajki.pl

Specjalista d/s oferty kulturalnej:

Beata Krokosz-Furman
: oferta@centrumbajki.pl

Specjalista d/s marketingu i promocji:

Patrycja Stal
: marketing@centrumbajki.pl
Katarzyna Wójcik
: marketing2@centrumbajki.pl

Grafik:

Sebastian Twaróg
: grafik@centrumbajki.pl

Instruktor:

Patryk Bańkowski
: muzyka@centrumbajki.pl

Dział Finansowo –Księgowy – FK

Główna księgowa:

Bogumiła Rogala
: ksiegowosc@centrumbajki.pl

Specjalista d/s księgowości:

Iwona Oramus
: ksiegowosc2@centrumbajki.pl

Specjalista d/s księgowości:

Renata Bajor
: ksiegowosc3@centrumbajki.pl

Specjalista d/s księgowości:

Katarzyna Jamroży
: ksiegowosc4@centrumbajki.pl

Specjalista d/s księgowo-płacowych:

Anna Skórska
: place@centrumbajki.pl

Dział Techniczny – T

Kierownik Techniczny:

Paweł Bielak
: pawel.bielak@centrumbajki.pl

Specjalista d/s konserwacji i obsługi urządzeń technicznych:

Rafał Rój
Ryszard Zabagło
Artur Ziewacz

: technicy@centrumbajki.pl

Informatyk:

Piotr Żurek
: piotr.zurek@centrumbajki.pl

Specjalista ds. obsługi urządzeń audiowizualnych:

Marcin Sarek
: kino@centrumbajki.pl

Opiekun zwierząt:

Wojciech Pluta
Janusz Słowik

: zwierzyniec@centrumbajki.pl

Specjalista ds. zieleni:

Mikołaj Patrzałek
Agnieszka Guca

Instruktor – ratownik Parku Linowego:

Hubert Powroźnik

Dział Animacji Kultury i Rozwoju Turystyki – AKiRT

Kierownik Animacji Kultury i Rozwoju Turystyki:
Katarzyna Nurek
: katarzyna.nurek@centrumbajki.pl


Agnieszka Ślusarczyk-Walasek
Barbara Mormel
Aneta Sekuła
Oliwia Sekuła


: sklepik@centrumbajki.pl
: rezerwacja@centrumbajki.pl

Przewodnicy:

Anna Raś
Jagoda Nutowicz-Piechowicz
Marta Ochnicka-Bąk
Angelika Schabowska
Anna Siudak
Wiesława Patrzałek
Katarzyna Bednarska
Bożena Koper

Wiesław Marciniak
Witold Guca
Paulina Cygan
Barbara Świątek
Agnieszka Kowalska
Zuzanna Mormel


: przewodnicy@centrumbajki.pl

Dział Sprzedaży i Promocji Literatury – SiPL

Kierownik Sprzedaży i Promocji Literatury:
Anna Pasternak
: anna.pasternak@centrumbajki.pl

Małgorzata Kudła
Klaudia Patyna
: biblioteka@centrumbajki.pl

Bistro

Kierownik Bistro:
Monika Wyrazik
: bistro@centrumbajki.pl

Anna Wadowiec
Anna Mazur
Paulina Topór
Renata Głozowska
Anna Sajduk

'