Dyrektor

Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie:

Aleksandra Stachniak
: aleksandra.stachniak@pacanow.eu
:
ecb@pacanow.eu

Dział Organizacyjno-Administracyjny i Inwestycji - OAiI

Kierownik Organizacyjno-Administracyjny:

Agnieszka Kaczocha
: administracja@pacanow.eu

Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych:
Małgorzata Zaród
: sekretariat@pacanow.eu

Dział Rozwoju, Promocji i Kultury – RPiK

Kierownik Rozwoju, Promocji i Kultury:

Patrycja Stal
: patrycja.stal@pacanow.eu

Specjalista d/s wydarzeń kulturalnych:

Katarzyna Jamroży
: wydarzenia@pacanow.eu

Specjalista d/s pozyskiwania funduszy:

Katarzyna Pluta
Sylwia Stefańczyk
: projekty@pacanow.eu

Specjalista d/s oferty kulturalnej:

Beata Krokosz
: oferta@pacanow.eu

 

Dział Finansowo –Księgowy – FK

Główna księgowa:

Bogumiła Rogala
: ksiegowosc@pacanow.eu

Specjalista d/s księgowości:

Iwona Oramus
: ksiegowosc2@pacanow.eu

Specjalista d/s księgowości:

Renata Bajor
: ksiegowosc3@pacanow.eu

Specjalista d/s księgowo-płacowych:

Anna Grzywa
: place@pacanow.eu

Specjalista d/s kadr:

Agnieszka Młynarska
: kadry@pacanow.eu

Dział Techniczny – T

Kierownik Techniczny:

Paweł Bielak
: pawel.bielak@pacanow.eu

Specjalisci d/s konserwacji i obsługi urządzeń technicznych:

Rafał Rój
Ryszard Zabagło
Artur Ziewacz

: technicy@pacanow.eu

Informatyk:

Piotr Żurek
: piotr.zurek@pacanow.eu

Specjalista ds. obsługi urządzeń audowizualnych:

Jacek Kalużny
: kino@pacanow.eu

Dział Animacji Kultury i Rozwoju Turystyki – AkiRT

Kierownik Animacji Kultury i Rozwoju Turystyki:
Katarzyna Nurek
: katarzyna.nurek@pacanow.eu


Agnieszka Ślusarczyk-Walasek
Barbara Mormel
Karolina Dudek

: sklepik@pacanow.eu
: rezerwacja@pacanow.eu

Przewodnicy:

Anna Raś
Jagoda Nutowicz-Piechowicz
Małgorzata Wójtowicz
Marta Ochnicka-Bąk
Angelika Schabowska
Anna Siudak
Wiesława Patrzałek
Katarzyna Bednarska
Bożena Koper

Renata Bugdalska
Wiesław Marciniak
Witold Guca
Paulina Cygan
Barbara Świątek
: przewodnicy@pacanow.eu

Dział Sprzedaży i Promocji Literatury – SiPL

Anna Pasternak
Małgorzata Kudła

: biblioteka@pacanow.eu
'
Skip to content