REGULAMIN POBYTU w EUROPEJSKIM CENTRUM BAJKI w PACANOWIE

 1. Godziny otwarcia ECB:
  • Centrum czynne jest:
   Kwiecień – Październik: poniedziałek-niedziela 9:00-17:00
   Listopad – Marzec: wtorek-niedziela 9:00-16:00
  • Biblioteka Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej wraz z księgarnią, sklep z pamiątkami czynne są:
   Kwiecień – Październik: poniedziałek-niedziela 9:00-17:00
   Listopad – Marzec: wtorek-niedziela 8:30-16:30
  • Ogród wraz z altanami, amfiteatrem i placem udostępniane są bezpłatnie w godzinach otwarcia Centrum.
  • Godziny otwarcia wystaw czasowych określa Dyrektor ECB odrębnymi zarządzeniami.
 2. Atrakcje Centrum Bajki:
  • Wystawa multimedialna „Bajkowy Świat” czynna jest:
   Kwiecień – Październik: poniedziałek-niedziela 9:00-17:00
   Listopad – Marzec: wtorek-niedziela 9:00-16:00
   Ostatnie wejście:
   Kwiecień – Październik: godz. 17:00,
   Listopad – Marzec: godz. 16:00.
  • „Mały Teatr” czynny jest:
   Kwiecień – Październik: poniedziałek-niedziela 10:20-17:40
   Listopad – Marzec: wtorek-niedziela 9:00-16:20
   Ostatnie wejście:
   Kwiecień – Październik: godz. 17:40
   Listopad – Marzec: godz. 16:20
  • Kraina Soria Moria czynna jest:
   Kwiecień – Październik: poniedziałek- niedziela 9:10-18:10
   Listopad – Marzec: wtorek-niedziela 9:10-16:10
   Ostatnie wejście:
   Kwiecień – Październik: godz. 18:10
   Listopad – Marzec: godz. 16:10
  • Podstawą wejścia na atrakcje jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
  • W przypadku wykupienia ulgowych biletów wstępu, należy na życzenie obsługi ECB przedstawić dokument uprawniający do korzystania z ulgi.
  • Dzień 1 czerwca (Dzień Dziecka) jest dniem biletu za 1 zł dla klienta indywidualnego.
  • W każdym przypadku wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i godziny zwiedzania.
  • Wejście na atrakcje możliwe jest po uprzednim pozostawieniu w szatni: płaszczy, toreb, plecaków, parasoli, etc. oraz po nałożeniu obuwia ochronnego.
  • Zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem, a zwiedzający winni stosować się do uwag i zaleceń obsługi ECB.
  • Zwiedzającym zabrania się:
   • filmowania,
   • fotografowania z użyciem statywu,
   • używania telefonów komórkowych,
   • wnoszenia i spożywania żywności i napojów,
   • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
   • zakłócania porządku.
 3. Pozostałe regulacje:
  1. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
  2. Zwiedzający odpowiada finansowo za szkody materialne spowodowane przez niego na terenie ECB (obiektu i terenu wokół obiektu).
  3. Ze względów bezpieczeństwa ECB zastrzega sobie prawo do regulacji ilości osób przebywających na terenie obiektu.
  4. W razie wystąpienia niebezpieczeństwa należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi.
  5. Zgody Dyrektora ECB wymaga:
   • prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),
   • organizowanie akcji reklamowych,
   • wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę ECB w celach komercyjnych.
  6. Zabrania się wstępu do ECB osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
  7. Na terenie ECB za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie (pracownicy ECB nie pełnią tej roli).
  8. Ze względów bezpieczeństwa podczas zwiedzania wystawy w jednej grupie mogą znajdować się dwie osoby wraz z opiekunami korzystające z wózków inwalidzkich.
  9. Wystawa skierowana jest dla wszystkich odbiorców w wieku 0-110 lat, zwłaszcza dla osób powyżej 3 roku życia.
'