Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki

ARANŻACJA PRZESTRZENI WIZUALNEJ RECEPCJI I HOLU GŁÓWNEGO EUROPEJSKIEGO CENTRUM BAJKI 

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie realizuje przedsięwzięcie grantowe „Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki”. Projekt otrzymał dofinansowanie dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Głównym celem projektowanej rearanżacji jest uspójnienie charakteru wszystkich przestrzeni w nawiązaniu do istniejących niezmiennych elementów Europejskiego Centrum Bajki, a w szczególności do charakteru dwóch wystaw stałych o bardzo odmiennym charakterze czyli wystawy głównej „Bajkowy Świat” oraz wystawy „Kraina Soria Moria”.

Wartość grantu wynosi 281 968,00 PLN.

'