Co roku, 27 marca, świat obiega – tłumaczona na ponad 20 języków wiadomość – będąca refleksją nad rolą i znaczeniem teatru we współczesnym życiu. Pierwszy taki list wysłał w 1962 roku francuski poeta, dramaturg i reżyser – Jean Cocteau. Kolejne – wielcy ludzie sceny i teatru. Tego dnia w tysiącach instytucji kultury odbywają się spotkania, sympozja, a także przedstawienia poświęcone znaczeniu i problemom sztuki dramatycznej – obchodzony jest bowiem – uchwalony przez UNESCO – Dzień Teatru, upamiętniający otwarcie słynnego Teatru Narodów w Paryżu.

W tym największym święcie ludzi sceny – od początku istnienia – uczestniczy Europejskie Centrum Bajki wraz ze swym Małym Teatrem i wielkim sercem dla sceny. W naszej siedzibie odbywają się warsztaty tematyczne nawiązujące do działań dramatycznych i aktorskich. Uczymy dzieci jak wykonać maski, robić kukiełki, malować twarze. Prezentujemy spektakle najciekawszych grup teatralnych z całej Polski. Zapraszamy także do występów naszych podopiecznych, którzy uczestniczą w spotkaniach, działającego przy ECB, amatorskiego teatrzyku „Kurtyna”.

Kierując się statutem Międzynarodowych Dni Teatru poświęcamy całą należną uwagę „promocji teatru, pobudzeniu kreacji i zwiększeniu współpracy”. Dążymy do „uświadomienia opinii publicznej wagi sztuki i artystycznej kreacji w życiu codziennym, w celu wzmocnienia przyjaźni i więzi międzyludzkich”.  Ta misja, jest bowiem również naszą misją.

Galeria

'