Podczas warsztatów Kamishibai uczestnicy poznają historię teatru Kamishibai i stworzą własną pracę plastyczną. Kamishibai oznacza teatr obrazkowy lub teatr ilustracji. Jest to technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystująca kreatywną planszę z obrazkami oraz drewnianą skrzyneczkę.

W pierwszej części uczestnicy warsztatów będą brać udział w seansie głośnego czytania przy użyciu „magicznej skrzynki kamishibai”. W drugiej zaś będą ilustrować własne zakończenie czytanej opowieści, czyli ostatnią kartę papierowego teatru, stworzą nowe opowiadanie lub pracę plastyczną powiązaną z czytaną historią.

Wiek uczestników

Od 7 lat.

Wartość edukacyjna

  • Spotkanie z teatrem Kamishibai wyzwala w dzieciach współpracę, możliwość sprawdzenia się, podejmowania decyzji, empatię i pokonywanie wstydu
  • Rozwój umiejętności kognitywnych i werbalnych – zrozumienia wątków, korzystania z własnego doświadczenia i wiedzy, formułowania wypowiedzi słownych
  • Rozwój umiejętności matematycznych poprzez liczenie, dopasowywanie kształtów, pilnowanie kolejności, porównywanie
  • Rozwój zdolności plastycznych

Cena: 25 zł/os.

Czas trwania warsztatu: 45 – 60 min.

Maksymalna liczba osób: 30

Zapoznaj się z ogólnymi informacjami dotyczącymi warsztatów!

'