Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza nabór | Centrum Bajki w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza nabór

Miejsce pracy: Pacanów oraz miejsca delegowane
Liczba kandydatów do wyłonienia: 6 osób

Oczekiwania:

1.       zdolności animacyjne, improwizacyjne, poprawna wymowa,
2.       wykształcenie min. średnie,
3.       podstawowa wiedza z dziedziny bajek i baśni,
4.       umiejętność pracy w grupie,
5.       kreatywność, otwartość, życzliwość, dyspozycyjność.

Mile widziane:

1.       wykształcenie wyższe pedagogiczne, kurs dramy, kurs animatora,
2.       doświadczenie w pracy pedagogicznej i artystycznej (animacja kultury),
3.       znajomość języka obcego,
4.       dobra organizacja pracy.

Wykaz zakresu wykonywanych zadań

  1. Oprowadzanie turystów oraz grup zorganizowanych po wystawie „Bajkowy Świat” w bajkowym stroju, animacja grup odwiedzających ECB, rozmowy-zabawy,
  2. Reprezentowanie ECB na zewnątrz (targi, konferencje itp.),
  3. Udział i zaangażowanie przy realizacji imprez i wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym  organizowanych przez ECB,
  4. Kooperacja z zespołem ECB, udział w projektach i wydarzeniach kulturalnych,
  5. Współpraca z pozostałymi działami ECB w zakresie realizowanych działań,

Wymagane dokumenty

– list motywacyjny,
– curriculum vitae (życiorys),
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
– oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  rekrutacji przez Europejskie Centrum Bajki  z siedzibą Pacanów ul. K. Makuszyńskiego 1, zgodzie

 z  art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

                                                 ……………………………………………………..                                                           (podpis składającego ofertę)

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  złożyć w ECB w sekretariacie w godz. 7.30- 15.30 od poniedziałku do piątku  lub przesyłać  na  adres:    Europejskie  Centrum Bajki im.   Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Przewodnika  w Europejskim Centrum Bajki lub droga mailową na adres:  kadry@pacanow.eu

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 03.02.2017

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Zostaw komentarz

dwa × cztery =

'
Skip to content