Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> ANIMATOR KULTURY – OFERTA PRACY | Centrum Bajki w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko

Przewodnik/animator kultury

Miejsce pracy: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, oraz miejsca delegowane.

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (minimum licencjat na kierunkach artystycznych m.in. muzyczne lub sztuki plastyczne).
 2. Zdolności animacyjne, improwizacyjne, poprawna wymowa.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Kreatywność, otwartość, życzliwość, dyspozycyjność, komunikatywność.

Mile widziane:

 1. Znajomość języka obcego.
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 3. Prawo jazdy kategorii B.

Zakres obowiązków:

 1. Koordynacja inicjatyw realizowanych w ramach Planu działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne.
 2. Prowadzenie zajęć warsztatowych.
 3. Prowadzenie zajęć animacyjnych.
 4. Reprezentowanie Europejskiego Centrum Bajki na zewnątrz (targi, konferencje itp.).
 5. Udział i zaangażowanie przy organizacji i realizacji imprez oraz wydarzeń o charakterze edukacyjnym  i kulturalnym odbywających się w Europejskim Centrum Bajki.
 6. Kooperacja z zespołem Europejskiego Centrum Bajki, udział w projektach i wydarzeniach kulturalnych.
 7. Współpraca z pozostałymi działami Europejskiego Centrum Bajki w zakresie realizowanych działań.

Wymagane dokumenty

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 2. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 3. List motywacyjny.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę od dnia 24.07.2023 r.

Wymagane  dokumenty aplikacyjne  należy złożyć w sekretariacie Europejskiego Centrum Bajki w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko: Przewodnik/animator kultury lub drogą mailową na adres: kadry@centrumbajki.pl

Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 18.07.2023 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz zobowiązani będą dostarczyć dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia i wymagane kwalifikacje, zgodnie z informacjami ujętymi w CV.

Klauzula zgody

 

Zostaw komentarz

trzy × dwa =

'