Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> Zwierzolub Literacki – konkurs! | Centrum Bajki w Pacanowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim. Tematem konkursu są zwierzęta, ich życie, zwyczaje, zachowania, ochrona, etc. Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza (dowolnego rodzaju) o wybranym zwierzęciu/zwierzętach. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia jednej pracy. Praca konkursowa musi być pracą autorską, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nieprzedstawianą w innych konkursach, nienaruszającą praw autorskich osób trzecich.

Wiek uczestników: 10+

Pracę konkursową należy przesłać w formie elektronicznej, wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres sylwia.stefanczyk@centrumbajki.pl, z dopiskiem w tytule e-maila: „Konkurs literacki – Zwierzolub literacki” do dnia 15.09.2022 r.

Wiersz nie może przekraczać 2 stron w formacie A4, tj. 2 x 1800 znaków, czyli 3600 znaków (plik Word). Prace niespełniające wymogów formalnych (niebędące wierszem i przekraczające objętość) nie będą rozpatrywane.

Planuje się przyznanie I, II i III miejsca oraz wyróżnień. I miejsce jest równoznaczne z przyznaniem tytułu Zwierzoluba literackiego.

Kontakt w sprawie konkursu: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów, Sylwia Stefańczyk, tel. 041/ 376 50 88, e-mail: sylwia.stefanczyk@centrumbajki.pl.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Połamcie z nami pióro i zawalczcie o tytuł Zwierzoluba literackiego! 🙂

 

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Zostaw komentarz

14 − 1 =

'
Skip to content