Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> XIII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” | Centrum Bajki w Pacanowie

Wszyscy pragniemy aby dzieci były zdrowe i szczęśliwe. Niestety, wiele z nich nie przychodzi na świat lub umiera w pierwszym miesiącu życia ze względu na trudne warunki higieniczne. Niemal jedno na cztery żyje w kraju ogarniętym przez konflikt lub w regionie dotkniętym naturalną katastrofą. Syria, Ukraina, Somalia, Etiopia, Sudan Południowy – to nie są miejsca bezpieczne dla dzieci,  Afryka Wschodnia cierpi głód, Północna przeżywa kryzys uchodźców. W każdym kraju najmłodsi i bezbronni mają swoje problemy, ale w wielu miejscach obserwujemy piękne działania na rzecz ich wychowania, ochrony i rozwoju.

Dlatego, jak co roku, Europejskie Centrum Bajki zaprasza wszystkich amatorów i profesjonalistów zafascynowanych sztuką fotografii do udziału w międzynarodowym konkursie, który pokaże życie dziecka we współczesnym świecie. Życzymy wielu wspaniałych kadrów i czekamy na obrazy, z których ułożymy panoramę dziecięcego świata AD 2019.

Prace oraz karty zgłoszeniowe należy wysłać  na adres: mkf@pacanow.eu do dnia 30 sierpnia 2019 roku. Nadesłane zdjęcia oceni profesjonalne jury (Grzegorz Wójcik, Tomasz SobczakTadeusz Koniarz), a pokonkursowe wystawy oceni publiczność.

Nagroda Główna to 2500 zł/580 euro*/650 $*, II miejsce 1500 zł/350 euro*/ 400 $*, III miejsce 1000 zł/250 euro*/280 $*. Autorzy najlepszych fotogramów otrzymają medale organizacji, o których patronat ubiegają się organizatorzy (FIAP, Fotoklub RP i Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne).

Finał  i wręczenie nagród nastąpi 6 października podczas wernisażu pokonkursowego w Pacanowie.

Informacje szczegółowe:

Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 4 oryginalne i niepublikowane  fotografie cyfrowe (bez ramek i interwencji graficznych – wolno je tylko kadrować),  zapisane w formacie jpg o kompresji 8 – 10, o wymiarach: dłuższy bok 1920 px oraz w rozdzielczości 300 ppi. Rozmiar nadesłanego pliku nie może przekraczać (3MB). Nazwa pracy powinna zawierać: imię, nazwisko, kraj, tytuł.

Opłata za udział w konkursie wynosi (dla uczestników zagranicznych):
10 € lub 12 $ płatnych za pomocą PAYPAL – uczestnicy krajowi: 40 pln płatne za pomocą PAYPAL, na e-mail: ksiegowosc@pacanow.eu. (Istnieje możliwość dokonania przelewu tradycyjnego. Płatność na konto Organizatora: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, nazwa banku: NBS Solec  Zdrój O/Pacanów, nr: 94 8517 0007 0040 0400 3001 0004 z tytułem „Wszystkie Dzieci Świata”).

Jury dokona oceny prac w dniach 31 sierpnia – 6 września 2019 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 6 października podczas Gali Konkursu, a następnie na stronie internetowej organizatora: www.centrumbajki.pl; www.foto.centrumbajki.pl.

Wręczenie nagród nastąpi 6 października podczas Gali Konkursu w Pacanowie.

Kalendarz

Otwarcie: 14.05.2019
Zamknięcie: 30.08.2019
Obrady Jury: 31.08.2019-06.09.2019
Ogłoszenie wyników: 06.10.2019
Wystawa w dniach: od 06.10.2019 do 03.11.2019
Rozesłanie nagród do: 15.11.2019

Kontakt z uczestnikami zagranicznymi: Karolina Kępczyk, e-mail: ecb@pacanow.eu, tel. 41 376 50 88

Kontakt z uczestnikami krajowymi: Katarzyna Jamroży,  e-mail: mkf@pacanow.eu, tel. 41 376 50 88

 

Regulamin konkursu PL
Karta zgłoszenia PL

Regulamin konkursu ENG
Karta zgłoszenia ENG

 

 

 

Zostaw komentarz

5 + dwanaście =

'