Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> Szef kuchni – oferta pracy! | Centrum Bajki w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko

Szef kuchni

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Zakres zadań/obowiązków na stanowisku:

 • zarządzanie pracą w kuchni – wydawanie poleceń, kontrolowanie pracy kucharzy, reagowanie w sytuacjach kryzysowych
 • odpowiedzialność za zaopatrzenie kuchni
 • odpowiedzialność za smak i wygląd potraw
 • tworzenie karty dań
 • tworzenie i zapisywanie przepisów kulinarnych
 • organizowanie zaplecza kuchni
 • przygotowywanie kosztorysów dań
 • określanie stanu magazynu
 • szkolenie personelu (kucharzy)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie gastronomiczne (min. zawodowe, technik, policealne)
 • dyplom mistrza
 • 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • odporność na presję czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność, otwartość, życzliwość
 • dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy
 • systematyczność

Mile widziane:

 • referencje
 • wiedza z zakresu różnych kultur kulinarnych
 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Miejsce pracy: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1.

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenia od dnia 15.06.2021 roku.

Wymagane  dokumenty aplikacyjne  należy złożyć w Europejskim Centrum Bajki w sekretariacie
w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko: Szef kuchni lub drogą mailową na adres: kadry@pacanow.eu

Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 07.06.2021 r. do godziny 12:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz zobowiązani będą dostarczyć dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia i wymagane kwalifikacje, zgodnie z informacjami ujętymi w CV.

Klauzula zgody

 

Zostaw komentarz

jedenaście − dziesięć =

'