Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> STANOWISKO DS. OBSŁUGI – OFERTA PRACY! | Centrum Bajki w Pacanowie

STANOWISKO DS. OBSŁUGI – OFERTA PRACY!

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza nabór na

Stanowisko ds. obsługi

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Zakres zadań/obowiązków na stanowisku:

 • utrzymanie porządku, czystości, właściwego stanu sanitarno-higienicznego i dbanie
  o ogólny wygląd wszystkich pomieszczeń w obiektach pozostających w dyspozycji Europejskiego Centrum Bajki oraz terenów zewnętrznych przy budynkach Europejskiego Centrum Bajki.
 • sprawna i uprzejma obsługa szatni dla turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. zawodowe
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • referencje

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Miejsce pracy: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie.

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie od dnia 1 czerwca 2023 roku.

Wymagane  dokumenty aplikacyjne  należy złożyć w Europejskim Centrum Bajki w sekretariacie w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko: Stanowisko ds. obsługi oferty lub drogą mailową na adres: kadry@pacanow.eu

Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 25.05.2023 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz zobowiązani będą dostarczyć dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia i wymagane kwalifikacje, zgodnie z informacjami ujętymi w CV.

Klauzula zgody

Zostaw komentarz

12 + trzynaście =

'