Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> Postać Koziołka Matołka – oferta pracy! | Centrum Bajki w Pacanowie

Ogłaszamy nabór na stanowisko:

Animator Kultury/Postać Koziołka Matołka w Europejskim Centrum Bajki

miejsce pracy: Pacanów oraz miejsca delegowane

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

I. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) wykształcenie wyższe pedagogiczne
c) doświadczenie w pracy pedagogicznej
d) zdolności animacyjne (współpraca z animatorami kultury)
e) znajomość książek: „Przygody Koziołka Matołka‘’, „Awantury i wybryki małej małpki Fiki-Miki”

II. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość języka obcego
b) doświadczenie w pracy w instytucji kultury, edukacji, w animacji kulturalnej
c) dobra organizacja pracy
d) rzetelność i odpowiedzialność
e) kreatywność
f) odporność na stres
g) komunikatywność

III. Wykaz zakresu wykonywanych zadań:

 1. Animacja grup odwiedzających Centrum Bajki, rozmowy-zabawy, animator występuje w stroju Koziołka Matołka.
 2. Reprezentowanie Centrum Bajki na zewnątrz (targi, konferencje itp.).
 3. Udział i zaangażowanie przy realizacji wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, organizowanych przez Centrum Bajki w Pacanowie.
 4. Kooperacja z zespołem Europejskiego Centrum Bajki, udział w projektach i wydarzeniach kulturalnych.
 5. Współpraca z pozostałymi działami Europejskiego Centrum Bajki w zakresie realizowanych działań.
 6. Wymagane dokumenty:
  – list motywacyjny,
  – curriculum vitae (życiorys),
  – kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy,
  – oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie.

Oferty należy dostarczyć na adres:
Europejskie Centrum Bajki im Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub drogą elektroniczną na adres: kadry@pacanow.eu

 

Na składanym CV prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji przez Europejskie Centrum Bajki z siedzibą Pacanów ul. K. Makuszyńskiego 1, zgodzie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

……………………………………………………..

(podpis składającego ofertę)

 

Rozpoczęcie pracy: 1 czerwca 2019 roku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 20 maja 2019 roku.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Zostaw komentarz

dwadzieścia − dziewięć =

'
Skip to content