Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> POSTAĆ KOZIOŁKA MATOŁKA – OFERTA PRACY! | Centrum Bajki w Pacanowie

  Ogłaszamy nabór na stanowisko:

Animator Kultury/Postać Koziołka Matołka w Europejskim Centrum Bajki

Zakres zadań/obowiązków na stanowisku:

 • Animacja grup odwiedzających Europejskie Centrum Bajki, rozmowy-zabawy, animator występuje w stroju Koziołka Matołka
 • Reprezentowanie Europejskiego Centrum Bajki na zewnątrz (targi, konferencje itp.)
 • Udział i zaangażowanie przy realizacji wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, organizowanych przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie
 • Kooperacja z zespołem Europejskiego Centrum Bajki, udział w projektach i wydarzeniach kulturalnych
 • Współpraca z pozostałymi działami Europejskiego Centrum Bajki w zakresie realizowanych działań

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie minimum średnie
 • znajomość książek: „Przygody Koziołka Matołka‘’, „Awantury i wybryki małej małpki Fiki-Miki”

Mile widziane:

 • znajomość języka obcego
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury, edukacji, w animacji kulturalnej
 • zdolności animacyjne
 • prawo jazdy kategori B
 • odporność na stres
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • curriculum vitae (życiorys)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenia

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Miejsce pracy: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1 oraz miejsca delegowane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy złożyć w Europejskim Centrum Bajki w sekretariacie w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko: Animator Kultury/Postać Koziołka Matołka w Europejskim Centrum Bajki lub drogą mailową na adres: kadry@centrumbajki.pl

Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 08.06.2024 r. 

Rozpoczęcie pracy: 22.06.2024 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz zobowiązani będą dostarczyć dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia i wymagane kwalifikacje, zgodnie z informacjami ujętymi w CV.

Klauzula zgody

Zostaw komentarz

10 − dziesięć =

'