Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> Otwarcie kopert w Centrum Bajki | Centrum Bajki w Pacanowie

Dwie oferty wpłynęły dziś do Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. To efekt ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny Akademia Bajki wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Na realizację inwestycji zabezpieczono środki w wysokości 20 609 192,16 zł

Złożone oferty są analizowane przez komisję przetargową.

  1. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych Śląsk Sp. z o.o. z Sosnowca i MTM Budownictwo Sp. z o.o. z Tarnowa. Cena brutto: 23 200 000,00,- PLN.
  2. Przedsiębiorstwo Budowlane Perfect Sp z o.o. z Bilczy Cena brutto: 21 644 310,00,- PLN.

Zestawienie ofert

 

Karolina Kępczyk
Dyrektor Centrum Bajki

 

Zostaw komentarz

osiem − cztery =

'