Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> Opiekun zwierząt – oferta pracy! | Centrum Bajki w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko

Opiekun zwierząt

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Zakres zadań/obowiązków na stanowisku:

 • zakup, przygotowywanie oraz podawanie pożywienia zwierzętom
 • dbanie o czystość zwierząt, utrzymywanie porządku w miejscach, w których przebywają, przepęd pomiędzy kwaterami
 • codzienna obserwacja zachowania zwierząt pod kątem możliwych oznak zachorowań, kontakt w razie potrzeby z lekarzem weterynarii oraz aplikowanie lekarstw
 • przestrzeganie procedur zapewniających bezpieczeństwo odwiedzin turystów

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. zasadnicze o kierunku rolniczym lub/i 2-letnie doświadczenie w pracy ze zwierzętami
 • odpowiedzialność
 • dobra sprawność fizyczna i wytrzymałość, pracowitość
 • odporność na stres
 • kreatywność, otwartość, życzliwość
 • dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność

Mile widziane:

 • posiadanie prawa jazdy kategorii B i T
 • referencje

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 

Miejsce pracy: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1.

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenia od dnia 15.06.2021 roku.

Wymagane  dokumenty aplikacyjne  należy złożyć w Europejskim Centrum Bajki w sekretariacie
w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko: Opiekun zwierząt lub drogą mailową na adres: kadry@pacanow.eu

Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 07.06.2021 r. do godziny 12:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz zobowiązani będą dostarczyć dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia i wymagane kwalifikacje, zgodnie z informacjami ujętymi w CV.

Klauzula zgody

Zostaw komentarz

13 + 4 =

'