Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> Ogólnopolski Konkurs Słowotwórczy „Makowy zawrót głowy!” | Centrum Bajki w Pacanowie

Ogólnopolski Konkurs Słowotwórczy „Makowy zawrót głowy!”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie słowotwórczym.

Zadaniem konkursowym jest gra słowna, polegająca na stworzeniu kreatywnego opowiadania z jak największą ilością wyrazów z podstawą słowotwórczą – wyrazem podstawowym „mak”. Logiczny tekst na dowolny temat musi zawierać minimum 350 znaków i nie może przekraczać 2300 znaków w pliku Word (w tym zaimki i przyimki). Prace niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: sylwia.stefanczyk@centrumbajki.pl w terminie od 10.07.2024 r. do 15.09.2024 r.

Celem Konkursu jest:

  • prowadzenie kreatywnego treningu w zakresie słowotwórstwa i zabawy literackiej,
  • budzenie wrażliwości i wyobraźni językowej,
  • wzbogacenie i doskonalenie umiejętności pisarskich u dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej oraz świadomości literackiej,
  • rozwijanie naturalnych zdolności i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
  • szansa na rozwój talentów literackich,
  • doskonalenie umiejętności literackich, gramatycznych, ortograficznych, stylistycznych, wzbogacanie słownictwa,
  • rozwijanie zamiłowania do języka ojczystego, kształcenie poprawnej polszczyzny,
  • poznanie alternatywnych sposobów uczenia się i rozwijania pasji.

Konkurs jest organizowany w ramach Projektu pt. „Makowy zawrót głowy!”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury z programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024”.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Zostaw komentarz

czternaście − siedem =

'