Warsztaty dla dzieci z wykorzystaniem elementów metody pracy Marii Montessori

Na warsztatach zostaną przedstawione zasady pracy z materiałem Montessori. Każde dziecko wybierze spośród prezentowanych pomocy taką, którą aktualnie jest zainteresowane. Samodzielnie podejmie decyzję o miejscu, w którym będzie pracowało oraz o osobach, które zaprosi do wspólnej pracy (pod warunkiem uzyskania ich zgody).

Każdy materiał występuje w przygotowanym otoczeniu w jednym egzemplarzu. Jeśli dziecko wybierze pomoc dydaktyczną, z którą pracuje inne dziecko, musi ono poczekać lub wybrać inny materiał. Praca musi być doprowadzona do samego końca, gdyż budzi to u dziecka zadowolenie z siebie i uczy samokontroli. Całość odbywa się na zasadzie twórczego, indywidualnego poznania przez pracę z wybranymi pomocami.

Dzieci wykonają breloczki z przygotowanej masy porcelanowej. Uczestnicy warsztatów mogą wykazać się swoją pomysłowością, kreatywnością

Wiek uczestników

Dzieci w wieku 3-6 lat

Wartość edukacyjna

  • Wspomaganie rozwoju dziecka
  • Wspomaganie koncentracji, samokontroli dziecka
  • Nauka samodzielności
  • Indywidualne, twórcze poznanie samego siebie

Czas trwania warsztatu: 70-80 min.

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 18 zł/os.

Zapoznaj się z ogólnymi informacjami dotyczącymi warsztatów!