Warsztaty te przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym tzn. od 3 do 5 lat. Podczas tych zajęć dzieci uczą się piosenek, wierszy oraz tańczą przy muzyce. Prowadzący wykorzystuje również do zabaw kolorową chustę KLANZY.

Wartość edukacyjna

  • Zabawy językowe usprawniające narządy artykulacyjne
  • Poprawianie pamięci
  • Umiejętność pracy w grupie

Cena: 10 zł/os.

Czas trwania warsztatu: 30 min.

Maksymalna liczba osób: 30

Zapoznaj się z ogólnymi informacjami dotyczącymi warsztatów!