Już wkrótce – w 2021 roku – otwarcie Parku Akademia Bajki! To miejsce, które powstaje w ramach projektu pn. Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Misją Akademii Bajki jest nauka poprzez kreatywną zabawę. Celem projektu jest rozwój zasobów kultury oraz zagospodarowanie jego otoczenia wraz z dostosowaniem tego obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej. W ramach projektu powstaną cztery ogrody: Komiksu, Bajek i Baśni, Legend oraz Opowieści. Znajdzie się tam m.in. park linowy oraz grota solna z wszechstronnym zastosowaniem. Powstanie mini zoo z zagrodami dla zwierząt. Na terenie każdego z ogrodów znajdować się będą stacje multimedialne nawiązujące do bajek, legendy, komiksu, powieści. W Parku Edukacyjnym zostaną zastosowane nowe technologie, formy mechaniczne i mechatroniczne. W strefie ogólnodostępnej będzie skatepark wykorzystujący naturalne różnice w ukształtowaniu terenu oraz przestrzeń dla seniorów. W Akademii Bajki zostaną wdrożone rozwiązania, które zapewnią całoroczną funkcjonalność obiektu. Efektem wynikającym z realizacji projektu będzie zwiększenie konkurencyjności Europejskiego Centrum Bajki w stosunku do innych instytucji poprzez rozbudowanie i wzbogacenie oferty kulturalnej i edukacyjnej, a także zwiększenie dostępności zasobów kultury poprzez umożliwienie skorzystania z oferty większej liczbie odbiorców. Zakładanym rezultatem projektu jest również przygotowanie ogólnodostępnej infrastruktury do spędzenia czasu wolnego dla społeczności lokalnej. Park Edukacyjny „Akademia Bajki” uwzględni konteksty kulturowe i aspekty związane z ponadczasowymi wartościami zawartymi w baśniach, legendach, komiksie, rzeźbie i innych dziedzinach kultury, sztuki i estetyki. Całkowity koszt projektu 20 609 192,16 zł. Wkład Funduszy Europejskich 14 733 477,98 zł.

'