Oferta pracy – animator/przewodnik

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza ofertę pracy na

Animatora/Przewodnika po wystawie „Bajkowy Świat”  w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie

miejsce pracy: Pacanów oraz miejsca delegowane

Liczba kandydatów do wyłonienia:  2  osoby

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe pedagogiczne, kurs dramy
 2. doświadczenie w pracy pedagogicznej,
 3. zdolności animacyjne, improwizacyjne, poprawna wymowa,
 4. podstawowa wiedza z dziedziny bajek i baśni,
 5. umiejętność pracy w grupie,
 6. kreatywność, otwartość, życzliwość, dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość języka obcego,
 2. doświadczenie w pracy artystycznej (animacja kultury),
 3. dobra organizacja pracy,

Wykaz zakresu wykonywanych zadań

 1. Oprowadzanie turystów oraz grup zorganizowanych po wystawie „Bajkowy Świat’, animacja grup odwiedzających ECB, rozmowy-zabawy.
 2. Reprezentowanie ECB na zewnątrz (targi, konferencje itp.),
 3. Udział i zaangażowanie przy realizacji imprez i wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym organizowanych przez ECB,
 4. Kooperacja z zespołem ECB, udział w projektach i wydarzeniach kulturalnych,
 5. Współpraca z pozostałymi działami ECB w zakresie realizowanych działań,

Wymagane dokumenty

– list motywacyjny,

– curriculum vitae (życiorys),

– kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

– oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  rekrutacji przez Europejskie Centrum Bajki  z siedzibą Pacanów ul. K. Makuszyńskiego 1, zgodzie  z  art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)                                                                                       ……………………………………………………..

(podpis składającego ofertę)

 

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  złożyć w ECB w sekretariacie w godz. 7.30- 15.30 od poniedziałku do piątku  lub przesyłać  na  adres:    Europejskie  Centrum Bajki im.  Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Przewodnika  w Europejskim Centrum Bajki lub droga mailową na adres:  kadry@pacanow.eu

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  26.01.2018

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Zostaw komentarz

14 − thirteen =