Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> KUCHARZ – OFERTA PRACY! | Centrum Bajki w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko

Kucharz

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Zakres zadań/obowiązków na stanowisku:

 • wykonywanie poleceń Kierownika Bistro
 • przygotowywanie dań zgodnie z obowiązującym standardami
 • dbanie o odpowiednią estetykę potraw
 • dbanie o prawidłowe przechowywanie produktów
 • utrzymanie porządku i higieny w miejscu pracy
 • dbanie o właściwy stan techniczny urządzeń kuchennych
 • racjonalne gospodarowanie towarem, minimalizacja strat

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie gastronomiczne (zawodowe, technik, policealne) lub doświadczenie w gastronomii
 • odporność na presję czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność, otwartość, życzliwość
 • dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy
 • systematyczność

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • referencje
 • wiedza z zakresu różnych kultur kulinarnych
 • umiejętność wykorzystywania produktów spożywczych (poprawne łączenie składników i potraw)
 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Miejsce pracy: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę od dnia 01.04.2023 roku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy złożyć w Europejskim Centrum Bajki w sekretariacie w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko: Kucharz lub drogą mailową na adres: kadry@centrumbajki.pl

Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 14.03.2023 r. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz zobowiązani będą dostarczyć dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia i wymagane kwalifikacje, zgodnie z informacjami ujętymi w CV.

Klauzula zgody

Zostaw komentarz

szesnaście − pięć =

'