Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> Koziołek Matołek zmienia świat | Centrum Bajki w Pacanowie

Czy bajka może zmienić świat? Łączyć ludzi? Rozwijać wyobraźnię? Budować więzi
z kulturą? Czy sprzyja uczestnictwu dzieci i młodzieży w poznawaniu naszego wspólnego dziedzictwa? I czy instytucje kultury są przygotowane do podejmowania takich wyzwań?

Na wszystkie te ciekawe pytania uzyskamy odpowiedź 16 października 2016 r. podczas panelu eksperckiego zorganizowanego przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Szkołę Główną Handlową w Warszawie pt. „Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie Koziołka Matołka – czyli jak bajka może inspirować rzeczywistość”.

Panel odbędzie się w godz. 11.00 – 13.00 w Centrum Bajki (sala kinowa), a w roli ekspertów wystąpią: dr hab. Teresa Skalska (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie),
dr Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski), mgr Jacek Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz mgr Krzysztof Łysak (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli). Całe wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Koziołek Matołek rozwija i uczy”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Omawiany projekt badawczy, realizowany w latach 2016 – 2017, penetruje „pozytywne oddolne zjawiska zachodzące w kulturze na przykładzie Europejskiego Centrum Bajki
i postaci Koziołka Matołka”. Projekt odpowie m.in. na pytania czy Koziołek Matołek jest bohaterem żywotnym, czy inspiruje i integruje mieszkańców, ludzi kultury (artystów, ekspertów, studentów kierunków artystycznych), animatorów życia społecznego, pracowników ECB i innych interesariuszy wokół przestrzeni Centrum Bajki? Czy ma wpływ na socjalizację i uczestnictwo dzieci i młodzieży w kulturze? No i najważniejsze – jakie są potrzeby i oczekiwania odbiorców inicjatyw podejmowanych przez ECB?

Zapraszamy na panel i do dyskusji!

Zostaw komentarz

pięć + jedenaście =

'