Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> Konkurs na projekt kostiumów po Krainie Soria Moria | Centrum Bajki w Pacanowie

Konkurs na projekt kostiumów po Krainie Soria Moria

Serdecznie zapraszamy wszystkich projektantów mody, studentów, absolwentów uczelni artystycznych do udziału w konkursie na projekt kostiumów dla animatorów kultury/przewodników po Krainie Soria Moria w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.
Termin zgłoszeń upływa 9 stycznia 2017 roku!!!
Organizator: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
Partner: Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF Fashion Kielce
Nagroda główna: 3000 zł.

REGULAMIN KONKURSU
TERMIN ZGŁOSZEŃ: 9 stycznia 2017

TEMAT:
Projekt kostiumów dla animatorów kultury/przewodników po Krainie Soria Moria w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie (nowa przestrzeń animacji kulturalnej i gry interaktywnej, zwiedzanie
z przewodnikiem, odwołanie się do kultury bajki, baśni, legendy, sagi skandynawskiej).

ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizator: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
kontakt: Karolina Kępczyk, 660 559 627, ecb@pacanow.eu
Partner: Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF Fashion Kielce

ZASADY:
Każdy uczestnik konkursu powinien przygotować 2 projekty:
– dwa projekty pełnych sylwetek: męskiej i damskiej.

Cykl projektów powinien tworzyć wspólną całość zgodną z motto, wartościami, kolorystyką marki Krainy Soria Moria. Czytaj: Załącznik ideowy.

Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę:

1. Komfort i swobodę poruszania się.
2. Materiały przyjazne dla użytkownika, łatwe w pielęgnacji (częste użytkowanie, częste pranie ręczne).
3. Fasony dające możliwość stopniowania – większe rozmiary.
4. Atrakcyjne, modne fasony ze zwróceniem uwagi na detal.
5. Inspiracja kulturą, sztuka, modą Skandynawii.

ETAPY REALIZACJI ZADANIA

Etap I
Projekty należy dostarczyć lub przesłać do 9 stycznia 2017 roku na adres:
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów z dopiskiem „Konkurs na kostiumy do Krainy Soria Moria”.
Przygotowane projekty powinny być zaprezentowane na sylwetce uwzględniając ciekawą formę graficzną, kolorystykę oraz przód i tył każdego modelu. Prezentacja w dowolnej technice, jasno obrazująca zamysł autora
i detale projektowe. Każdy model na osobnej kartce (format A4) podpisany przez autora.
Do projektów, powinny być także dołączone:
– opis stroju, (np. charakterystyczne rozwiązania projektowe itp.),
– rysunek techniczny – schematyczny, specyfikacja podająca wymiary
i ukazująca w odpowiednich proporcjach każdy szczegół ubioru
– proponowane próbki tkanin z opisem składu surowcowego.

Etap II
Ogłoszenie wyników konkursu 18 stycznia 2017 roku.
Integralną częścią konkursu jest nadzór autora przy tworzeniu prototypów nagrodzonych projektów. Przewidywany termin finalizacji prototypów do
31 stycznia 2017 roku.
*koszty konstrukcji i przeszycia prototypu ponosi Organizator Konkursu

NAGRODA
3 000 zł (trzy tysiące złotych brutto) za najlepszy projekt.

JURY
Magdalena Kusztal, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury, organizator Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF Fashion Kielce
Justyna Moraczewska, szefowa działu mody Cosmopolitan
Zuzanna Srebrna, projektant, scenograf
Przemysław Żmiejko, reżyser teatralny
Karolina Kępczyk, dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, organizator konkursu

Rozstrzygnięcie zapadnie przez arbitralną decyzję Jury bez trybu odwoławczego.

PRAWA AUTORSKIE
Projekt kostiumu, przekazany na konkurs, traktowany jest jako dokumentacja konkursu, bez możliwości przeniesienia praw autorskich bez zgody twórcy.
Projektanci zgłaszając się do konkursu wyrażają jednocześnie nieodwołalną zgodę na przeniesienie własności projektu z jednoczesnym przeniesieniem majątkowych praw autorskich do projektu, w przypadku, gdy zdobędą nagrodę. W takim przypadku Zdobywca lub Zdobywcy nagród, zawrą z organizatorem konkursu stosowną umowę, zgodnie, z którą przeniesie / przeniosą na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe oraz otrzyma / otrzymają nagrodę.

POUFNOŚĆ
Każdy uczestnik konkursu, a za takiego uważa się każdą osobę, która
w jakikolwiek sposób wyrazi zainteresowanie konkursem, zobowiązany jest do zachowania pełnej poufności, nie ujawni żadnej osobie trzeciej, w jakiejkolwiek formie, informacji uzyskanych ustnie lub na piśmie od Organizatora konkursu uzyskanych w związku z tym konkursem.

Załącznik ideowy

Opis koncepcji

Zostaw komentarz

jeden × 1 =

'
Skip to content