Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> Instruktor – oferta pracy! | Centrum Bajki w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko:

Instruktor

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Zakres zadań/obowiązków na stanowisku

 • organizacja i prowadzenie zajęć muzyczno-wokalnych w Ognisku Muzycznym
 • współpraca z zespołem folklorystycznym „Pacanowianie”
 • zajęcia z dziećmi i młodzieżą z zakresu nauki gry na instrumentach muzycznych
 • współudział w organizacji wydarzeń kulturalnych i innych działań programowych
 • koordynacja wydarzeń kulturalnych
 • promowanie Europejskiego Centrum Bajki na wyjazdach i przeglądach muzycznych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe muzyczne
 • doświadczenie w pracy pedagogicznej min. 2 lata
 • znajomość specyfiki nauczania dzieci i młodzieży
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność, otwartość, życzliwość
 • dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy
 • systematyczność

Mile widziane:

 • obsługa programów do produkcji muzyki 

Wymagane dokumenty

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Miejsce pracy: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu od dnia 18.09.2023 roku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy złożyć w Europejskim Centrum Bajki w sekretariacie w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko: instruktor muzyczny lub drogą mailową na adres: kadry@centrumbajki.pl

Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 31.08.2023 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz zobowiązani będą dostarczyć dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia i wymagane kwalifikacje, zgodnie z informacjami ujętymi w CV.

Klauzula zgody

Zostaw komentarz

20 − 14 =

'