Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> III Przegląd Twórczości Ludowej | Centrum Bajki w Pacanowie

Wszystkich, którzy kochają śpiewać, zapraszamy do udziału w III przeglądzie twórczości ludowej ,,Jesień z folklorem, czyli muzyka łączy pokolenia”. Spotykamy się 2.10.2016 o godz. 14.00 w Świetlicy OSP w Oblekoniu. Podczas konkursu należy wykonać dwa utwory, których łączny czas nie może przekroczyć 8 minut. Oceniana będzie znajomość repertuaru muzyki ludowej. Prezentacje konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach: soliści i zespoły, w ramach czterech grup wiekowych:
– przedszkola
– szkoły podstawowe
– gimnazja i szkoły ponad gimnazjalne
– dorośli.
Specjalnie powołana komisja artystyczna oceniać będzie dobór repertuaru, walory artystyczne i ogólny poziom wykonawczy. Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody rzeczowe/finansowe ufundowane przez sponsorów. Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać do 29 IX. pod adres tadeusz.kolodziej@gmail.com lub pod numerem telefonu 782332926 ( w godzinach popołudniowych).
Serdecznie zapraszamy
Stowarzyszenie
,,Diamenty Powiśla”

Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Powiatu Buskiego, Wójt Gminy Pacanów
Patronat medialny: Tygodnik Ponidzia, portal internetowy busko.com.pl, portal internetowy gminy Pacanów – pacanow.pl, Miesięcznik Samorządowy „Z Życia Gminy”.

Zostaw komentarz

4 × cztery =

'
Skip to content