Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> DZIECIĘCA RADA PROGRAMOWA – REKRUTACJA | Centrum Bajki w Pacanowie

DZIECIĘCA RADA PROGRAMOWA – REKRUTACJA

Ruszyła rekrutacja do szóstej kadencji Dziecięcej Rady Programowej!
Tegoroczny nabór potrwa do 30 listopada 2022 r. i wyłoni 12-osobowy zespół najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych uczniów z Polski w wieku 9-14 lat. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywana aktywność.

Rada będzie powołana na okres 12 miesięcy, a jej członkowie będą mieli możliwość wypowiadania się na temat działań programowych i inwestycyjnych Europejskiego Centrum Bajki. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur najzdolniejszych uczniów do Dziecięcej Rady Programowej. W zgłoszeniu proszę podać średnią ocen, opisać szczególne osiągnięcia oraz zainteresowania, a także załączyć skany: ostatniego świadectwa oraz dyplomów. Zapraszamy też do zgłaszania kandydatur uczniów ze szkół typu Montessori i Waldorfskich. W przypadku takich zgłoszeń proszę opisać zainteresowania i uzdolnienia kandydata. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub na e-mail: oferta@centrumbajki.pl

Osoba do kontaktu: Beata Krokosz, tel. 41 376 50 88 wew. 23

Regulamin

Karta zgłoszenia

Dziecięca Rada Programowa została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka.

TEKST ETR

Trwa rekrutacja do Dziecięcej Rady Programowej.

Rekrutacja trwa do 30 listopada 2022r.

Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia oraz zainteresowania.

Zostanie wybrany 12-osobowy zespół najzdolniejszych uczniów z Polski.

Dziecięca Rada Programowa będzie powołana na 1 rok.

Członkowie Dziecięcej Rady Programowej będą mieli możliwość wypowiadania się na temat działań Europejskiego Centrum Bajki.

W zgłoszeniu należy podać średnią ocen.

W zgłoszeniu należy opisać szczególne osiągnięcia i zainteresowania.

Do zgłoszenia należy dołączyć skan ostatniego świadectwa i dyplomów.

Udział jest bezpłatny.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub na e-mail: oferta@centrumbajki.pl

Osoba do kontaktu: Beata Krokosz, tel. 41 376 50 88 wew. 23

Zostaw komentarz

17 − sześć =

'