Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> Dziecięca Rada Programowa – rekrutacja | Centrum Bajki w Pacanowie

Dziecięca Rada Programowa – rekrutacja

Przeprowadzamy rekrutację do piątej kadencji Dziecięcej Rady Programowej. Tegoroczny nabór potrwa do 30 listopada. Wyłonimy 5 osób w wieku 9-14 lat, które wejdą w skład 12-osobowego zespołu najzdolniejszych uczniów z Polski. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywana aktywność.

Rada będzie powołana na okres 12 miesięcy, a jej członkowie będą mieli możliwość wypowiadania się na temat działań programowych i inwestycyjnych Europejskiego Centrum Bajki. Wyłonione zostaną najzdolniejsze i najbardziej utalentowane dzieci, które będą mieć  możliwość realnego wpływu na działalność naszej instytucji.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur najzdolniejszych uczniów do Dziecięcej Rady Programowej. W zgłoszeniu proszę podać średnią ocen, opisać szczególne osiągnięcia oraz zainteresowania, a także załączyć skany: ostatniego świadectwa oraz dyplomów. Zapraszamy też do zgłaszania kandydatur uczniów ze szkół typu Montessori i Waldorfskich. W przypadku takich zgłoszeń proszę opisać zainteresowania i uzdolnienia kandydata. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub na e-mail: oferta@pacanow.eu

Osoba do kontaktu: Beata Krokosz, tel. 41 376 50 88 wew. 23

Dziecięca Rada Programowa została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka.

Zostaw komentarz

siedemnaście + 2 =

'
Skip to content