Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> Dane osobowe | Centrum Bajki w Pacanowie

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych (RODO) zapewniamy, że Państwa dane przetwarzane są w sposób zapewniający najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie przypomina, że wszystkie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażają Państwo dobrowolnie. Można je wyrazić i wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie do przetwarzania danych w celu opisanym w zgodzie do chwili jej wycofania.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tomurbanowicz@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług ECB – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez  – 5 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

'