Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> Bibliotekarz/Księgarz – oferta pracy! | Centrum Bajki w Pacanowie

Europejskim Centrum Bajki ogłasza nabór na stanowisko:

Bibliotekarz/Księgarz

1 osoba, umowa o pracę
Czas składania ofert, CV: 20 maja 2019 roku, do godz. 10.00.

Oferty należy dostarczyć na adres:
Europejskie Centrum Bajki im Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub drogą elektroniczną na adres: kadry@pacanow.eu.

Na składanym CV prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji przez Europejskie Centrum Bajki  z siedzibą w Pacanowie, ul. K. Makuszyńskiego 1, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

……………………………………………………..

(podpis składającego ofertę)

 

Rozpoczęcie pracy: 1 czerwca 2019 roku.
Obywatelstwo polskie.
Mile widziane wykształcenie wyższe humanistyczne (np. filologia polska, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, pedagogika etc).
Mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie.
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Bardzo dobra znajomość księgozbioru literatury dziecięcej i młodzieżowej klasycznej i współczesnej.
Bardzo dobra znajomość nowości wydawniczych literatury dziecięcej i młodzieżowej, druków zwartych, tekstów przyczynkowych.
Mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu wniosków grantowych.

Praca
kwiecień-październik 7 dni w tygodniu łącznie z sobotami, niedzielami i świętami (w zamian dni wolne)
listopad-marzec 6 dni w tygodniu łącznie z sobotami, niedzielami i świętami (w zamian dni wolne).

Zakres czynności związany z prowadzeniem biblioteki:
– prowadzenie biblioteki
– prowadzenie rejestracji wypożyczeń, prowadzenie na bieżąco księgi inwentarzowej,
– dbanie o estetyczne i funkcjonalne ułożenie książek w księgarni i bibliotece,
– organizacja/współorganizacja wydarzeń odbywających się w ECB,
– pozyskiwanie funduszy zewnętrznych – projekty, aplikacje,
– organizacja targów książki w ECB,
– organizacja, koordynacja spotkań autorskich,
– szczególna dbałość o estetykę i funkcjonalną ekspozycję literatury i pamiątek w księgarni
i bibliotece,
– przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji.

Zakres czynności związany z prowadzeniem księgarni i sprzedażą:
– sprzedaż oraz merytoryczne rekomendowanie klientom książek i pamiątek, rzetelne
i terminowe przyjmowanie na stan towarów,
– współpraca z wydawnictwami, dostawcami i odbiorcami (zamawianie towarów),
– dokonywanie prawidłowych zestawień sprzedaży w celu wystawienia faktury,
– sporządzanie dobowych i miesięcznych raportów kasowych z utargu,
– wyjaśnianie na bieżąco wszelkich nieprawidłowości z dostawcami i działem księgowym,
– rozliczanie gotówki z działem księgowym,
– przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji.

Zakres czynności organizacyjny:
– przestrzeganie tajemnicy służbowej,
– przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ,
– przestrzeganie zakładowego regulaminu pracy,
– reprezentowanie Centrum Bajki na zewnątrz podczas targów, imprez i wydarzeń o charakterze           kulturalnym , edukacyjnym i społecznym,
– wykonywanie innych czynności nie objętych niniejszym zakresem na polecenie służbowe
przełożonego zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
– rozliczanie gotówki oraz sporządzanie raportów dobowych, miesięcznych z utargu ze sprzedaży.

 

Zostaw komentarz

dziewiętnaście − 2 =

'
Skip to content