Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> Bajkowe Postaci – rekrutacja! | Centrum Bajki w Pacanowie

Z uwagi na bardzo wysoką frekwencję odwiedzających – co nas bardzo cieszy – ruszamy z rekrutacją animatorów kultury. Zapraszamy!

 

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza nabór na

Animatora/Przewodnika po wystawie „Bajkowy Świat” w Centrum Bajki w Pacanowie

miejsce pracy: Pacanów oraz miejsca delegowane

Liczba kandydatów do wyłonienia: 6 osób

Oczekiwania:

 1. Zdolności animacyjne, improwizacyjne, poprawna wymowa.
 2. Wykształcenie min. średnie.
 3. Podstawowa wiedza z dziedziny bajek i baśni.
 4. Umiejętność pracy w grupie.
 5. Kreatywność, otwartość, życzliwość, dyspozycyjność.

Mile widziane:

 1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, kurs dramy, kurs animatora.
 2. Doświadczenie w pracy pedagogicznej i artystycznej (animacja kultury).
 3. Znajomość języka obcego.
 4. Dobra organizacja pracy.

Wykaz zakresu wykonywanych zadań

 1. Oprowadzanie turystów oraz grup zorganizowanych po wystawie „Bajkowy Świat” w bajkowym stroju, animacja grup odwiedzających ECB, rozmowy – zabawy.
 2. Reprezentowanie ECB na zewnątrz (targi, konferencje itp.).
 3. Udział i zaangażowanie przy realizacji imprez i wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym organizowanych przez ECB.
 4. Kooperacja z zespołem ECB, udział w projektach i wydarzeniach kulturalnych.
 5. Współpraca z pozostałymi działami ECB w zakresie realizowanych działań.

Wymagane dokumenty

– list motywacyjny,
– curriculum vitae (życiorys),
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu.

Na składanym CV prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody o treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej  rekrutacji.

……………………………………………………..

(podpis składającego ofertę)

 

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, rozpoczęcie pracy: 01.03.2019

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w ECB w sekretariacie w godz. 7.30- 15.30 od poniedziałku do piątku lub przesyłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Przewodnika w Europejskim Centrum Bajki” lub droga mailową na adres: kadry@pacanow.eu.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2019 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kadry@pacanow.eu.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz

3 + 19 =

'
Skip to content