Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> ANIMATOR KULTURY – OFERTA PRACY! | Centrum Bajki w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko

Przewodnik/Animator kultury

 

Liczba kandydatów do wyłonienia:  1 osoba

Zakres zadań/obowiązków na stanowisku

 • oprowadzanie grup po atrakcjach oferowanych przez instytucję
 • organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych
 • reprezentowanie instytucji na zewnątrz (targi, konferencje itp.)
 • udział i zaangażowanie przy realizacji imprez i wydarzeń o charakterze edukacyjnym
  i kulturalnym organizowanych przez instytucję

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie
 • podstawowa wiedza z dziedziny bajek i baśni
 • zdolności animacyjne, improwizacyjne, poprawna wymowa
 • dobry kontakt z dziećmi, łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność pracy w grupie
 • kreatywność, otwartość, życzliwość
 • dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne/artystyczne, kurs dramy, kurs animatora
 • doświadczenie w pracy pedagogicznej i artystycznej (animacja kultury)
 • znajomość języka obcego

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • mile widziane referencje
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 

Miejsce pracy: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1.

Wymagane  dokumenty aplikacyjne  należy złożyć w Europejskim Centrum Bajki w sekretariacie w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko: przewodnik/animator kultury lub drogą mailową na adres: kadry@pacanow.eu.

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenia od dnia 15.12.2022 roku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 30.11.2022 roku.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz zobowiązani będą dostarczyć dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia i wymagane kwalifikacje, zgodnie z informacjami ujętymi w CV.

Klauzula zgody

 

TEKST ETR

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko:
Animator kultury Liczba kandydatów:  1 osoba Zakres zadań na stanowisku:
 • oprowadzanie grup po atrakcjach
 • organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych
 • reprezentowanie instytucji na targach
 • udział i pomoc przy realizacji imprez i wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie minimum średnie
 • podstawowa wiedza z dziedziny bajek i baśni
 • zdolności animacyjne, improwizacyjne, poprawna wymowa
 • dobry kontakt z dziećmi, łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność pracy w grupie
 • kreatywność, otwartość, życzliwość
 • dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy
Mile widziane:
 • wykształcenie wyższe pedagogiczne/artystyczne, kurs dramy, kurs animatora
 • doświadczenie w pracy pedagogicznej i artystycznej (animacja kultury)
 • znajomość języka obcego
Wymagane dokumenty:
 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • mile widziane referencje
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Miejsce pracy: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1.
Wymagane  dokumenty aplikacyjne  należy złożyć w Europejskim Centrum Bajki
w sekretariacie w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać
na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,
ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko:
animator kultury lub drogą mailową na adres: kadry@pacanow.eu.
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenia od dnia 15.12.2022 roku.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 30.11.2022 roku.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Decyduje data wpływu dokumentów.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie.
Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Kandydaci zobowiązani będą dostarczyć dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia.
Kandydaci zobowiązani będą dostarczyć dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje.
Klauzula zgody

Zostaw komentarz

15 + 17 =

'