IV Przegląd Twórczości Ludowej „Jesień z folklorem, czyli muzyka łączy pokolenia”, 1 października Świetlica OSP Oblekoń

REGULAMIN

Organizator Stowarzyszenie „Diamenty Powiśla” w Oblekoniu
Partner Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie
Partner OSP Oblekoń

Patronat Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas

Uczestnicy

Zespoły oraz soliści folklorystyczni, wykonujący repertuar oparty na tradycji regionu Ponidzia

Warunki uczestnictwa
– uczestnicy zobowiązani są do wykonania dwóch utworów ludowych, których łączny czas nie może przekroczyć 8 minut
– repertuar muzyczny powinien nawiązywać do tradycji regionu świętokrzyskiego

Kategorie konkursowe
Prezentacje odbywać się będą w kategoriach głównych – zespoły oraz soliści, podzielonych na kategorie wiekowe:
– dzieci w wieku przedszkolnym
– dzieci w wieku szkolnym
– młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
– dorośli

Ocena:
Komisja Artystyczna dokona oceny wg następujących kryteriów:
– repertuar
– poziom artystyczny
– zastosowanie gwary, stroju ludowego, rekwizytów
W przypadku zaistnienia możliwości tzw. konfliktu interesów, członek Rady Artystycznej zobowiązany jest do odstąpienia od oceny danego wykonawcy

Nagrody:
Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody rzeczowe, lub finansowe ufundowane przez sponsorów

Zgłoszenia:
Wypełnione czytelnie karty zgłoszenia prosimy nadsyłać do dn. 24 września na adres e-mail: tadeusz.kolodziej@gmail.com, lub poprzez zgłoszenie telefoniczne, pod numerem: 782-332-926 (w godzinach popołudniowych)

Zostaw komentarz

seven + 16 =